Sterylizacja kiedy powinno się ją wykonać?

Sterylizacja psów to zestaw powszechnie stosowanych procedur mających na celu uniemożliwienie rozrodu. Procedury te trafiły do ​​leksykonu weterynaryjnego po tym, jak kwestia przeludnienia psów wzbudziła zaniepokojenie w kulturze coraz bardziej nastawionej na zwierzęta domowe.
Od samego początku sterylizacja była kontrowersyjnym tematem, obarczonym wieloma debatami na temat takich kwestii, jak dobrostan zwierząt i alokacja zasobów. Czy to konieczne? Czy to okrutne?

Fakt, że sterylizacja może ograniczyć niektóre niechciane zachowania psów i złagodzić zagrożenia dla zdrowia, pomógł uznać ją za rutynową część hodowli psów.
Wiele lat po tym, jak stało się powszechne zarówno w publicznych, jak i prywatnych środowiskach weterynaryjnych, temat ten jest nadal przedmiotem dyskusji. Pytania dotyczące idealnych metod i terminów sterylizacji nadal odgrywają główną rolę w polityce dotyczącej hodowli zwierząt i ogólnie weterynarii. Sterylizacja kiedy przeprowadzić?

Sterylizacja kiedy?

Sterylizację przeprowadza się zazwyczaj u psów w okresie dojrzewania, przed pierwszym cyklem „rujki” u samic i przed pojawieniem się wielu niepożądanych zachowań samców. Ponieważ dojrzewanie psów ma miejsce między 6 a 18 miesiącem życia, sterylizacja jest zazwyczaj przeprowadzana po 6 miesiącach w większości placówek weterynaryjnych.

Sterylizacja samic

Suki są zazwyczaj sterylizowane na jeden z dwóch sposobów chirurgicznych. Ovariohysterektomia: Ta procedura obejmuje usunięcie jajników i macicy. Jest to najczęściej wykonywana procedura sterylizacji psów w Stanach Zjednoczonych. Wycięcie jajników: jest to najczęściej wykonywana procedura sterylizacji psów w Europie. Polega na usunięciu samych jajników. Obie te procedury zmniejszają produkcję hormonów reprodukcyjnych samicy; w rezultacie mogą wystąpić zmiany behawioralne i mogą zostać przyniesione korzyści zdrowotne.

Sterylizacja – Zmiany behawioralne

Bardzo niewiele zmian behawioralnych jest konsekwentnie związanych ze zmniejszeniem poziomu żeńskich hormonów rozrodczych u psów.

Sterylizacja – Korzyści zdrowotne

Oprócz niezdolności do prokreacji i wynikającej z tego eliminacji chorób bezpośrednio związanych z rozrodem, najczęstsze korzyści zdrowotne związane z obniżeniem poziomu żeńskich hormonów rozrodczych u psów obejmują:

Sterylizacja – Wyeliminowany lub zmniejszony potencjał guzów sutka

Wyeliminowany lub zmniejszony potencjał do ropometrii (zakażenia macicy) Uwaga: Podwiązanie jajowodów u samic psów nie jest obecnie akceptowane jako forma sterylizacji, ponieważ nie zapewnia żadnych korzyści zdrowotnych wynikających z tradycyjnych procedur sterylizacji. Podobnie jak w przypadku ludzi, jest to jednak wykonalne chirurgicznie i może stać się bardziej popularne w nadchodzących latach, ponieważ coraz więcej wiadomo na temat korzyści zdrowotnych i niedociągnięć tradycyjnej sterylizacji kobiet. Podwiązanie jajowodów nie jest uważane za odwracalne u psów.